Overzicht

Gouda is met haar historische stadscentrum een aantrekkelijke stad met ruim 70.000 inwoners waar met respect voor het oude wordt gewerkt aan het nieuwe.

Je bent werkzaam bij de afdeling Projecten Openbare Ruimte (POR) onder de directie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO). Deze directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in stand houden van een goede woon-, werk- en leefomgeving.
Wij laten vanuit een sterke regierol projectmatig alle onderhouds- en nieuwbouwprojecten in de openbare ruimte definiëren, voorbereiden en realiseren. Daartoe worden bewust en weloverwogen marktpartijen ingeschakeld.

Binnen de afdeling wordt gewerkt volgens het principe van “de juiste persoon op de juiste plaats”. Men raadpleegt elkaars kwaliteiten binnen de grote diversiteit van de projecten. Er is een resultaatgerichte maar ook ontspannen sfeer. We praten met elkaar en niet over elkaar. Er is geen negen tot vijf mentaliteit maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Verder werken we binnen de gemeente volgens het flexwerk principe. Hierbij is het plaats en tijdsonafhankelijk werken de basis.

Je plaats in de organisatie
De afdeling bestaat op dit moment uit een groep van 27 vaste en 9 ingehuurde medewerkers en is onderverdeeld in de drie teams:

  • Ondersteuning
  • Projectmanagement
  • Directievoering & Toezicht

Hiërarchisch leg je verantwoording af aan het afdelingshoofd van de afdeling. Functioneel leg je verantwoording af aan één of meerdere projectleiders.

Wat zoeken we:
Er wordt gezocht naar een gedreven medewerker die energie haalt uit het projectmatig en technisch inhoudelijk ondersteunen van een projectleider. Je komt één of meerdere projectleiders 32 tot 36 uur (4 of 5 dagen) per week ondersteunen. Incidenteel valt dit, bijvoorbeeld bij deelname aan bewonersavonden, in de avonduren.

De werkzaamheden zijn me name gericht op het projectmatig aanpakken van projecten in een regierol. Dit betekent in de praktijk dat we vooral het overzicht over het project hebben en dat we weten wat er allemaal nodig is om een project te laten slagen. Aan jou kan bv gevraagd worden om uitvragen aan marktpartijen op te stellen en hun aanbiedingen en producten (tekeningen, plannen, e.d.) te beoordelen op maakbaarheid, realiteit, duurzaamheid.
Een belangrijk gedeelte van de functie bestaat uit communicatie waaronder het voorlichten, (door)vragen, afspraken maken en vastleggen. Dit is zowel intern als extern gericht. Intern naar de opdrachtgever of andere medewerkers, extern naar bewoners, belanghebbenden, andere (semi)overheden en leveranciers.

Projecten waar je bij ingezet kan gaan worden:
– Rioolvervangingsprojecten
– Ophogingsprojecten
– Groot- en vervangingsonderhoud van diverse kunstwerken
– (Her)ontwikkelingsprojecten van woon- en werkgebieden
– Vervangings- en onderhoudsprogramma openbare verlichting
– Grootschalig onderhoud bestratingen en asfaltdeklagen.

Gunningscriteria
– Kandidaat minimaliseert of compenseert CO2 uitstoot (toelichten 1ste pagina CV).
– Je motivatie om op deze vacature te reageren. In bijlage door kandidaat zelf geschreven.
– Opleiding: civiele techniek of vergelijkbare technische richting.
– Aantoonbare ervaring met diverse vormen van aanbesteden (bv laagste prijs, emvi, …). In bijlage onderbouwd inclusief referentie.
– Aantoonbare ervaring met diverse contractvormen (bv RAW, UAV-GC, …). In bijlage onderbouwd inclusief referentie.
– Allroundheid communicatie : Aantoonbare ervaring met communicatie op het gebied van:
1: presentaties opstellen; 2: presentaties geven; 3: klachtafhandeling; 4: afstemming en coördinatie; 5: belangenbehartiging. In bijlage onderbouwd inclusief referentie.
– Aantoonbare ervaring in projectadministratieve taken bij projecten
– Aantoonbare ervaring in het beoordelen van documenten, tekeningen, aanbiedingen en onderzoeken. Op diverse technische vlakken.

CV-eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Referentie:
Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.

Startdatum 1-4-2017
Einddatum 31-3-2018
Optie tot verlenging ja
Aantal uur per week 36

Over Becoss

De beste recruiters gebruiken data om inzicht te verkrijgen in hun ideale kandidaten en de markt. Dit inzicht gebruiken ze vervolgens om hun recruitingtactieken aan te scherpen.
Omdat we al zo lang technologie toepassen op het gebied van recruiting, hebben we een aardige verzameling data gevormd die ons meer vertelt over de trends binnen de profielen van goed presterende medewerkers. Met deze data zijn onder andere de volgende vragen te beantwoorden:

Waar hebben ze hun opleiding gevolgd, en wat was hun hoofdrichting?
Wat waren hun eerdere functies?
Hoe hebben ze zich qua functie ontwikkeld?
Voor welke bedrijven hebben ze gewerkt?
Zijn er nog meer verborgen patronen en overeenkomsten te ontdekken?
We gebruiken deze data om gedetailleerde kandidatenprofielen en -personae te ontwikkelen. Zo identificeren we de beste eigenschappen voor een cultuurmatch, en bepalen we de recruitmentbronnen die ons voorzien van het beste resultaat.